Tahsin Bey Yalısı

Yeniköy 115 milyon dolar değerindeki bu yalının yerinde, ilk önceleri Sağır Ahmet Bey yalısı bulunmaktaydı. Jöntürklerin karargahı olarak da kullanılan yalı, bugünkü durumuna gelmesini sağlayan kişi olan Tahsin Uzel adıyla anılmaktadır.

Written by @dmin
See @dmin's latest posts