Kıbrıslı Yalısı

Kandilli 18. yüzyılda yapılan bu yalının değeri de 120 milyon dolar. Bilinen ilk sahibi I. Abdülhamid’in sadrazamlarından İzzet Mehmet Paşadır.

Written by @dmin
See @dmin's latest posts